Artykuł Włodzimierza Bonusiaka „Z dziejów ludności ukraińskiej w powiecie kaliskim w latach 1920-1939” - str007.jpg

Poprzedni | Następny | Miniatury

str007.jpg
str007

PWIN