ORGANIZACJA I KADRA

STATUT

Władze Instytutu

Zarząd

dr Stanisław Stępień – prezes
dr inż. Aleksander Kolańczuk – wiceprezes
dr Anna Siciak  – sekretarz
 
Komisja Rewizyjna

dr hab. Wacław Wierzbieniec – przewodniczący
dr Agnieszka Gocal – sekretarz
mgr Zdzisław Wiglusz – członek

Pracownicy Instytutu

Stanisław Stępień – dyrektor Instytutu  (na zasadach pracy społecznej)

Bogumiła Kowal - historyk, archiwista

Ludmiła Kozłowska - filolog slawista

Ryszard Łamasz – kierownik biura

Małgorzata Szybiak – filolog polonista, redaktor wydawnictw – urlop wychowawczy

Anna Zelwak – filolog ukrainista

Stażyści

 

Stali współpracownicy Instytutu

Klaus Bachmann – historyk, politolog (Wrocław-Warszawa)
Ks. Stanisław Bartmiński – teolog (Krasiczyn)
Ks. Augustyn Babiak – teolog, historyk kościoła (Trydent / Italia)
Stanisław Baran – historyk regionalista (Berlin / Niemcy)
Paul Best – politolog (Higganum / USA)
Bogumiła Berdychowska-Szostakowska – slawista, politolog (Warszawa)
Myrosława Diadiuk – historyk (Lwów / Ukraina)
Maciej Dęboróg-Bylczyński – filolog polonista (Sosnowiec)
Bruno Drweski – historyk, politolog (Paryż / Francja)
Bogdan Gancarz – historyk (Kraków)
Agnieszka Gocal – filolog polonista (Przemyśl)
Frank Grelka – historyk (Frankfurt nad Odrą / Niemcy)
Christopher Hann – antropolog społeczny (Halle / Niemcy)
Jarosław Hłystiuk – historyk (Lwów / Ukraina)
Aleksander Kolańczuk – historyk wojskowości (Przemyśl)

Bogumiła Kowal – historyk archiwista (Przeworsk)
Ludmiła Kozłowska – filolog ukrainista (Medyka)
Anna Krochmal – historyk (Warszawa)
Adam Kulczycki – socjolog (Rzeszów)

Henryk Lasko – informatyk (Przemyśl)
Jarosław Leskiw – prawnik (Przemyśl) 
Krzysztof Dawid Majus – hebraista, tłumacz, historyk regionalny (Lod/Izrael)
Włodzimierz Mędrzecki – historyk (Warszawa) 
Michael Moser – filolog, językoznawca (Wiedeń / Austria, Budapeszt i Piliscaba / Węgry)
Ołeh Pawłyszyn – historyk (Lwów /Ukraina)
Włodzimierz Pilipowicz – kulturoznawca (Przemyśl)
Olga Popowicz – muzykolog (Przemyśl)
Ołeksandr Rublow – historyk (Kijów / Ukraina)
Natalia Rublowa – historyk (Kijów / Ukraina)
Anna Siciak – historyk kultury, bibliotekoznawca (Przemyśl)
Jewhen Sinkewycz – historyk (Chersoń / Ukraina)
Ryszard Szczygieł – historyk (Lublin)
Ołeh Turij – historyk (Lwów / Ukraina)
Zdzisław Wiglusz – historyk (Przemyśl)
Wacław Wierzbieniec – historyk (Rzeszów)
Ołeksander Zajcew – historyk (Lwów / Ukraina)
Leonid Zaszkilniak – historyk (Lwów / Ukraina)

Anna Zelwak – filolog ukrainista (Przemyśl)
Andrzej A. Zięba – historyk (Kraków)