PUBLIKACJE  INSTYTUTU

Dotychczasowym efektem badań PWIN są następujące publikacje:

 

1.      Polska – Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa – t. 1, red. S. STĘPIEŃ, Przemyśl 1990, 286 s.

2.      Polska – Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa – t. 2, red. S. STĘPIEŃ, Przemyśl 1994, 429 s.

3.      Polska – Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa – t. 3, red. S. STĘPIEŃ, Przemyśl 1996, 337 s.

4.      Polska – Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa – t. 4, red. S. STĘPIEŃ, Przemyśl 1998, 472 s.

5.      Polska – Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa – t. 5, red. S. STĘPIEŃ, Przemyśl 2000, 366 s.

6.      Wacław LIPIŃSKI, Religia i Kościół w dziejach Ukrainy (przekład z języka ukraińskiego), Przemyśl 1999, 156 s.

7.      Ks. Tadeusz ŚLIWA, Kolegium prałatów i kanoników rzymskokatolickiej Kapituły przemyskiej w latach 1500–1525, Przemyśl 2016, 151 s.

8.      Bp Innocenty WINNICKI, Ustawy rządu duchownego i inne pisma, Przemyśl 1998, 108 s.

9.      Kardynał Adam Stefan Sapieha. Środowisko rodzinne, życie i dzieło, red. Stanisław STĘPIEŃ, Przemyśl 1996, 356 s.

10.  Słowo o pułku Igorowym, przekład Jana Dalibora WAGILEWICZA(edycja XIX wiecznego rękopisu), Przemyśl 1999, 152 s.

11.  Janusz KACZMARCZYK, Het'man Bohdan Chmelnyćkyj (Hetman Bohdan Chmielnicki), Przemyśl 1996, 327 s.

12.  Jan Wagilewicz, Pisarze polscy Rusini wraz z dodatkiem Łacińscy pisarze Rusini, Przemyśl 1996, 320 s.

13.  Michał MICEL, Spis powstańców 1863 roku więzionych w twierdzy kijowskiej, Przemyśl 1995, 140 s.

14.  Borys KUDRYK, Dzieje ukraińskiej muzyki w Galicji w latach 1829-1873, Przemyśl 2001, 140 s.

15.     Aleksander KOLAŃCZUK, Nekropolie i groby uczestników ukraińskich walk niepodległościowych w latach 1917 – 1921, Przemyśl 2003, 326 s.

16.  Stanisław PRZYBYŁOWSKI, Chłopi pod panowaniem bolszewickim. Notatki, wrażenia i refleksje z pobytu w Rosji Sowieckiej, Przemyśl 2001, 208 s.

17.  Aleksander KOLAŃCZUK, Ukraińscy generałowie w Polsce. Emigranci polityczni w latach 1920-1939. Słownik biograficzny, Przemyśl 2017 (wyd. 1), 294 s.

18.  Aleksander KOLAŃCZUK, Ukraińscy emigranci polityczni w życiu naukowym, kulturalnym, społecznym i gospodarczym Drugiej Rzeczpospolitej, Przemyśl 2019 (wyd. 2), 294 s.

19.  Osyp Nazaruk, Ucieczka ze Lwowa do Warszawy. Wspomnienia ukraińskiego konserwatysty z pierwszej połowy października 1939 r., Przemyśl 1999, 120 s.

20.  Christopher HANN, Stanisław STĘPIEŃ, Tradycja a tożsamość. Wywiady wśród mniejszości ukraińskiej w Przemyślu, Przemyśl 2000 (wyd. 1), 238 s.

21.  Christopher HANN, Stanisław STĘPIEŃ, Tradycja a tożsamość. Wywiady wśród mniejszości ukraińskiej w Przemyślu, Przemyśl 2006 (wyd. 2), 420 s.

22.  Stanisław STĘPIEŃ, Pomarańczowa rewolucja. Kalendarium i dokumenty wyborów prezydenckich na Ukrainie w 2004 roku, Przemyśl 2006, 386 s.

23.  Stanisław STĘPIEŃ, Ukrainoznawstwo. Materiały do bibliografii. Publikacje wydane na Ukrainie w latach 1996-1998, Przemyśl 1999, 220 s.

24.  Hubert LEWKOWICZ, Ukrainoznawstwo na polsko-ukraińskim pograniczu etnicznym. Dziesięć lat działalności Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemyślu 1990 – 2000, Przemyśl 2001, 180 s.

25.  Jacek ŻMUDZKI, Finlandia w polityce mocarstw 1939-1944. Studia z dziejów imperializmu i nacjonalizmu w Europie Środkowej i Wschodniej, Przemyśl 1998, 288 s.

26.  Abraham Nahum Polak, Chazaria. Dzieje królestwa żydowskiego w Europie, przekład Krzysztof Dawid MAJUS, Przemyśl 2015, 540 s.

27.  Żydzi w Małopolsce. Studia z dziejów osadnictwa i życia społecznego, red. F. KIRYK, Przemyśl 1991, 364 s.

28.  Szymon AN-SKI, Tragedia Żydów galicyjskich w czasie I wojny światowej. Wrażenia i refleksje z podroży po kraju, przekład z hebrajskiego Krzysztof Dawid MAJUS, Przemyśl 2010, 480 s.

29.  ЧЕСЛАВ МІЛОШ ІСТОРІЯ ПОЛЬСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ.  Na język ukraiński przełożył Andrij SZKRABJUK, posłowie: Stanisław STĘPIEŃ, Przemyśl 2021, s. 718

30.  HENRYK SIENKIEWICZ – ZNANY I NIEZNANY.  Praca zbiorowa pod redakcją Elżbiety Dybek i Stanisława Stępnia, Warszawa-Przemyśl 2021, s. 334

 

Edycje dokumentów:

 

31.  Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów – cz. 1: Lata 1917 – 1939, t. 1, red. S. STĘPIEŃ, Przemyśl 1998, 336 s.

32.  Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów – cz. 1: Lata 1917 – 1939, t. 2, red. S. STĘPIEŃ, Przemyśl 1999, 248 s.

33.  Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów – cz. 1: Lata 1917 – 1939, t. 3, red. S. STĘPIEŃ, Przemyśl 2001, 220 s.

34.  Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów – cz. 1: Lata 1917 –1939, t. 4, red. S. STĘPIEŃ, O. RUBLOW, Przemyśl 2003, 234 s.

35.  Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów – cz. 1: Lata 1917 – 1939, t. 5, red. S. STĘPIEŃ, O. RUBLOW, Przemyśl 2005, 304 s

36.  Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów – cz. 1: Lata 1917 – 1939, t. 6, red. S. STĘPIEŃ, Przemyśl 2012, 384 s.

37.  Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów – cz. 1: Lata 1917 – 1939, t. 7, red. S. STĘPIEŃ, Przemyśl 2014, 350 s.

38.  Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów – cz. 1: Lata 1917– 1939, t. 8, red. S. STĘPIEŃ, Przemyśl 2014, 400 s.

39.  Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów – cz. 1: Lata 1917-1939, t. 9, red, S. STĘPIEŃ, Przemyśl 2019, 394 s.

40.  Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów - cz. 1: Lata 1917-1939, t. 10, red. S. STĘPIEŃ, Przemyśl 2020, 360 s.

41.  Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów – cz. 2: Lata 1939-1945, t. 1, red. S. STĘPIEŃ, Przemyśl 2015, 336 s.

42.  Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów – cz. 2: Lata 1939-1945, t. 2, red. S. STĘPIEŃ, Przemyśl 2015, 336 s.

43.  Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów – cz. 3: Lata 1945-1991, t.1, red. S. STĘPIEŃ, Przemyśl 2016, 308 s.

44.  Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów – cz. 3: Lata 1945-1991, t. 2, red. S. STĘPIEŃ, Przemyśl 2017, 354 s.

45.  Przywilej lokacyjny prywatnego miasta Wielkie Oczy z 1671 roku, Krzysztof Dawid MAJUS, Przemyśl 2014, 44 s.

46.  Inwentarze i rozliczenia folwarczne wsi Kobylnicy Ruskiej i Kobylnicy Wołoskiej z lat 1711-1723, opracowali Bogumiła KOWAL, Stanisław BARAN, Przemyśl 2014, 168 s.

47.  Wołyń za „pierwszych Sowietów”, Losy ludności polskiej i polskiego dziedzictwa kulturowego, zbiór dokumentów, T. I,  lata 1939-1941, Przemyśl 2019, 334 s.

48.  Wołyń za „pierwszych Sowietów”, Losy ludności polskiej i polskiego dziedzictwa kulturowego, zbiór dokumentów, T. II,  lata 1939-1941, Przemyśl 2020, 312 s.

49.  Wołyń za „pierwszych Sowietów”, Losy ludności polskiej i polskiego dziedzictwa kulturowego, zbiór dokumentów, T. III,  lata 1939-1941, Przemyśl 2021, s. 310

 

 

 

Publikacje dotyczące Przemyśla i pogranicza polsko-ukraińskiego

 

50.  Leopold HAUSER, Monografia miasta Przemyśla, wyd. 2, Przemyśl 1991, XXVIII + 332 s.

51.  Anatol LEWICKI, Obrazki z najdawniejszych dziejów Przemyśla, wyd. 2, Przemyśl 1994, XXXVIII + 168 s.

52.  Andrzej BORCZ, Działania wojenne na terenie ziemi przemyskiej i sanockiej w latach „potopu” 1655-1657, Przemyśl 1999, 144 s.

53.  Jerzy MOTYLEWICZ, Miasta ziemi przemyskiej i sanockiej w XVII i XVIII w., Przemyśl 1993, 317 s.

54.  Kazimierz GIRTLER, Przemyśl w zaraniu doby autonomicznej, Przemyśl 1999, 170 s.

55.  Anna SICIAK, Druki przemyskie 1754 – 1939. Bibliografia publikacji polskich, niemieckich, węgierskich, francuskich oraz żydowskich i ukraińskich wydanych alfabetem łacińskim, Przemyśl 2002, 430 s.

56.  Anna SICIAK, Dzieje książki w Przemyślu w okresie autonomii Galicji (1867–1914), Przemyśl 2012, 438 s.

57.  Helena JABŁOŃSKA, Dziennik z oblężonego Przemyśla 1914 – 1915, Przemyśl 1994 (wyd. 1), 271 s.

58.  Helena z Seifertów JABŁOŃSKA, Dziennik z oblężonego Przemyśla (1914 – 1915), Przemyśl 2017 (wyd. 2, pełne), 633 s.

59.  Jan VIT, Wspomnienia z mojego pobytu w Przemyślu podczas oblężenia rosyjskiego 1914 – 1915, Przemyśl 1995, 128 s.

60.  Ilka Künigl EHRENBURG (I. von Michaelsburg), W oblężonym Przemyślu kartki dziennika z czasów wielkiej wojny (1914 – 1915), przekład z języka niemieckiego Edward PIETRASZEK i Anna SICIAK, Przemyśl 2010, s. 248

61.  O. Rafał WOŹNIAK OFM, Przemyśl w latach II wojny światowej w relacji kronikarza klasztoru Franciszkanów-Reformatów, Przemyśl 1998, 112 s.

62.   Jerzy HUSAR, Władysław Antoni Koba. Przyczynek do dziejów Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” w Polsce południowo-wschodniej, Przemyśl 2001, 162 s.

63.  Ryszard GŁOWACKI, Zapiski z okresu stanu wojennego w Przemyślu w latach 1981 – 1983, Przemyśl 2011, 240 s.

64.  Tadeusz SOPEL, Niezależny ruch chłopski „Solidarność” w Polsce południowo-wschodniej w latach 1980 – 1989, Przemyśl 2000, 264s.

65.  Krzysztof Dawid MAJUS, Łukawiec zarys 550 lat dziejów 1465 – 2015, Przemyśl 2015, 96 s.

66.  Bogumiła KOWAL, Krzysztof Dawid MAJUS, Łukawiec dzieje galicyjskiej wsi, Przemyśl 2016, 183 s.

67.  Krzysztof Dawid MAJUS, Wielkie Oczy. Studia z dziejów wieloetnicznego galicyjskiego miasteczka, Przemyśl 2013, 552 s.

68.  Bogumiła Kowal, Władysław Szyk, Nowa Grobla, Dzieje galicyjskiej wsi, Przemyśl 2020, 262 s.

 

Czasopisma naukowe

 

69.  „Studia Przemyskie” 1993, t. 1, 217 s.

70.  „Studia Przemyskie” 2004, t. 2, 276 s.

71.  „Studia Polsko-Ukraińskie” 2006, t. 1, 296 s.

72.  „Biuletyn Informacyjny PWIN” 1995, nr 1, 80 s.

73.  „Biuletyn Informacyjny PWIN” 1996, nr 2, s. 236

74.  „Biuletyn PWIN. Badania Ukrainoznawcze” 1997, nr 3, 160 s.

75.  „Biuletyn PWIN. Badania Ukrainoznawcze” 1998, nr 4, 238 s.

76.  „Biuletyn Ukrainoznawczy” 1999, nr 5, 320 s.

77.  „Biuletyn Ukrainoznawczy” 2000, nr 6, 300 s.

78.  „Biuletyn Ukrainoznawczy” 2001, nr 7, 300 s.

79.  „Biuletyn Ukrainoznawczy” 2002, nr 8, 360 s.

80.  „Biuletyn Ukrainoznawczy” 2003, nr 9, 228 s.

81.  „Biuletyn Ukrainoznawczy” 2004, nr 10, 416 s.

82.  Biuletyn Ukrainoznawczy” 2005, nr 11, 328 s.

83.  „Biuletyn Ukrainoznawczy” 2006, nr 12, 400 s.

84.  „Biuletyn Ukrainoznawczy” 2007, nr 13, 360 s.

85.  Biuletyn Ukrainoznawczy” 2008-2011, nr 14, 262 s.

86.  „Biuletyn Ukrainoznawczy” 2012, nr 15, 316 s.

87.  Biuletyn Ukrainoznawczy” za rok 2013-2014, nr 16/17, 424 s.