PUBLIKACJE:

Dotychczasowym efektem badań PWIN są następujące publikacje:

Polska - Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa - t. 1, red. S. STĘPIEŃ, Przemyśl 1990, s. 286;

Polska - Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa - t. 2, red. S. STĘPIEŃ, Przemyśl 1994, s. 429;

Polska - Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa - t. 3, red. S. STĘPIEŃ, Przemyśl 1996, s. 337;

Polska - Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa - t. 4, red. S. STĘPIEŃ, Przemyśl 1998, s. 472;

Polska - Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa - t. 5, red. S. STĘPIEŃ, Przemyśl 2000, s. 366;

Abraham Nahum Polak, CHAZARIA. Dzieje królestwa żydowskiego w Europie,   
przekład Krzysztof Dawid MAJUS,
Przemyśl 2015, s. 540;

Szymon  An-ski, Tragedia Żydów galicyjskich w czasie I wojny światowej.
 Wrażenia i refleksje z podróży po kraju
(przekład z języka hebrajskiego)
Przemyśl 2010, s. 480

Żydzi w Małopolsce, red. F. KIRYK, Przemyśl 1991, s. 364;

Ilka Künigl EHRENBURG (I. von Michaelsburg), W oblężonym Przemyślu kartki dziennika z czasów wielkiej wojny (1914 – 1915)  , Przekład z języka niemieckiego Edward PIETRASZEK i Anna SICIAK,  red.  S. STĘPIEŃ, Przemyśl 2010, s. 248;

Słowo o pułku Igorowym, przekład Jana Dalibora WAGILEWICZA, Przemyśl 1999, s. 152;

Wacław LIPIŃSKI, Religia i Kościół w dziejach Ukrainy (przekład z języka ukraińskiego), Przemyśl 1999, s. 156;

Bp Innocenty WINNICKI, Ustawy rządu duchownego i inne pisma, Przemyśl 1998, s. 108;

Jan Wagilewicz, Pisarze polscy  Rusini (edycja XIX wiecznego rękopisu), Przemyśl 1996, s. 320;

Janusz KACZMARCZYK, Het'man Bohdan Chmelnyćkyj (Hetman Bohdan Chmielnicki), książka w języku ukraińskim, Przemyśl - Kijów 1996, s. 327;

Michał MICEL, Spis powstańców 1863 roku więzionych w twierdzy kijowskiej, Przemyśl 1995, s. 140;

Kardynał Adam Stefan Sapieha - Środowisko rodzinne, życie i dzieło, red. Stanisław STĘPIEŃ, Przemyśl 1996, s. 356;

Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów - cz. 1: Lata 1917-1939, t. 1, red. S. STĘPIEŃ, Przemyśl 1998, s. 336;

Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów - cz. 1: Lata 1917-1939, t. 2, red. S. STĘPIEŃ, Przemyśl 1999, s. 248;

Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów - cz. 1: Lata 1917-1939, t. 3, red. S. STĘPIEŃ, Przemyśl 2001, s. 220;

Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów - cz. 1: Lata 1917-1939, t. 4, red. S. STĘPIEŃ, Przemyśl 2003, s. 234;

Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów - cz. 1: Lata 1917-1939, t. 5, red. S. STĘPIEŃ, Przemyśl 2005, s. 304;

Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów - cz. 1: Lata 1917-1939, t. 6, red. S. STĘPIEŃ, Przemyśl 2012, s. 384;

Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów - cz. 1: Lata 1917-1939, t. 7, red. S. STĘPIEŃ, Przemyśl 2014, s. 350;

Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów - cz. 1: Lata 1917-1939, t. 8, red. S. STĘPIEŃ, Przemyśl 2014, s. 400;

Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów - cz. 2: Lata 1939-1945, t. 1, red. S. STĘPIEŃ, Przemyśl 2015, s. 336;

Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów - cz. 2: Lata 1939-1945, t. 2, red. S. STĘPIEŃ, Przemyśl 2015, s. 336;

Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów - cz. 3: Lata 1945-1991, t.1, red. S. STĘPIEŃ, Przemyśl 2016, s. 308;

Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów - cz. 3: Lata 1945-1991, t. 2, red. S. STĘPIEŃ, Przemyśl 2017, s. 354;

Studia Polsko-Ukraińskie, t. 1 red. S. STĘPIEŃ, Przemyśl 2006 s. 296;

O. Nazaruk, Ucieczka ze Lwowa do Warszawy. Wspomnienia ukraińskiego konserwatysty z pierwszej połowy października 1939 r., Przemyśl 1999, s. 120;

Jacek ŻMUDZKI, Finalandia w polityce mocarstw 1939-1944. Studia z dziejów imperializmu i nacjonalizmu w Europie Środkowej i Wschodniej, Przemyśl 1998, s. 288;

Narod bezsmertnyj. Józef Łobodowśkyj pro Ukrajinciw i Polakiw (Naród jest nieśmiertelny. Józef ŁOBODOWSKI o Ukraińcach i Polakach), książka w języku ukraińskim, red. Barbara TRUCHAN,
Przemyśl-Lwów 1999, s. 120;

Stanisław PRZYBYŁOWSKI, Chłopi pod panowaniem bolszewickim. Notatki, wrażenia i refleksje z pobytu w Rosji Sowieckiej, Przemyśl 2001, s. 208;

Jerzy HUSAR, Władysław Antoni Koba. Przyczynek do dziejów Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" w Polsce południowo-wschodniej, Przemyśl 2001, s. 162;

T. SOPEL, Niezależny ruch chłopski "Solidarność" w Polsce południowo-wschodniej w latach 1980-1989, Przemyśl 2000, s. 264;

Stanisław STĘPIEŃ, Ukrainoznawstwo. Materiały do bibliografii. Publikacje wydane na Ukrainie w latach 1996-1998, Przemyśl 1999, s. 220;

C. HANN, S. STĘPIEŃ, Tradycja a tożsamość. Wywiady wśród mniejszości ukraińskiej w Przemyślu, Przemyśl 2000, s. 238;

B. KUDRYK  Dzieje ukraińskiej  muzyki w Galicji w latach 1829-1873, Przemyśl 2001, s. 140;

A. SICIAK, Druki przemyskie 1754 - 1939. Bibliografia publikacji polskich, niemieckich, węgierskich, francuskich oraz żydowskich i ukraińskich wydanych alfabetem łacińskim, Przemyśl 2002, s. 430;

A. SICIAK, Dzieje książki w Przemyślu w okresie autonomii Galicji (1867–1914), Przemyśl 2012, s. 438;

Aleksander KOLAŃCZUK, Nekropolie i groby uczestników ukraińskich walk niepodległościowych w latach 1917 - 1921, Przemyśl 2003, s. 326;

Aleksander KOLAŃCZUK, Ukraińscy generałowie w Polsce.  Emigranci polityczni w latach 1920-1939. Słownik biograficzny, Przemyśl 2009, s. 284;

Hubert LEWKOWICZ,  Ukrainoznastwo na polsko-ukraińskim pograniczu etnicznym. Dziesięć lat działalności Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemyślu 1990 – 2000, Przemyśl 2001, s. 180;

Stanisław STĘPIEŃ, Pomarańczowa rewolucja. Kalendarium i dokumenty wyborów prezydenckich na Ukrainie w 2004 roku, Przemyśl 2006, s. 386;

"Biuletyn Informacyjny PWIN" nr 1: 1995, s. 80;

"Biuletyn Informacyjny PWIN" nr 2: 1996, s. 236;

"Biuletyn PWIN. Badania Ukrainoznawcze" nr 3: 1997, s. 160;

"Biuletyn PWIN. Badania Ukrainoznawcze" nr 4: 1998, s. 238;

"Biuletyn Ukrainoznawczy" nr 5: 1999, s. 320;

"Biuletyn Ukrainoznawczy" nr 6: 2000, s. 300;

"Biuletyn Ukrainoznawczy" nr 7: 2001, s. 300;

"Biuletyn Ukrainoznawczy" nr 8: 2002, s. 360;

"Biuletyn Ukrainoznawczy" nr 9: 2003, s. 228;

"Biuletyn Ukrainoznawczy" nr 10: 2004, s. 416;

"Biuletyn Ukrainoznawczy" nr 11: 2005, s. 328;

"Biuletyn Ukrainoznawczy" nr 12: 2006, s. 400;

"Biuletyn Ukrainoznawczy" nr 13: 2007, s. 360;

"Biuletyn Ukrainoznawczy" nr 14: 2008 - 2011, s. 262   

"Biuletyn Ukrainoznawczy" nr 15: 2012, s. 316 

"Biuletyn Ukrainoznawczy" nr 16/17 za rok 2013-2014 s. 424

========================================

Publikacje dotyczące Przemyśla i regionu:

Leopold HAUSER, Monografia Miasta Przemyśla, wyd. 2, Przemyśl 1991, s. XXVIII + 332;

Anatol LEWICKI, Obrazki z najdawniejszych dziejów Przemyśla, wyd. 2, Przemyśl 1994,
s. XXXVIII + 168;

Kazimierz GIRLER, Przemyśl w zaraniu doby autonomicznej, Przemyśl 1999, s. 170;

Krzysztof Dawid MAJUS, Wielkie Oczy. Studia z dziejów wieloetnicznego galicyjskiego miasteczka Przemyśl 2013, s.552,     

Inwentarze i rozliczenia folwarczne wsi Kobylnicy Ruskiej i Kobylnicy Wołskiej  z lat 1711-1723, opracowali Bogumiła KOWAL, Stanisław BARAN, Przemyśl 2014, s.170,    

Jerzy MOTYLEWICZ, Miasta ziemi przemyskiej i sanockiej w XVII i XVIII w., Przemyśl l993;

Andrzej BORCZ, Działania wojenne na terenie ziemi przemyskiej i sanockiej w latach "potopu" 1655-1657, Przemyśl 1999, s. 144;

Helena JABŁOŃSKA, Dziennik z oblężonego Przemyśla 1914-1915, Przemyśl 1994, s. 271;

Jan VIT, Wspomnienia z mojego pobytu w Przemyślu podczas oblężenia rosyjskiego 1914 - 1915, Przemyśl 1995, s. 128;

O. Rafał WOŻNIAK OFM, Przemyśl w latach II wojny światowej w relacji kronikarza klasztoru Franciszkanów - Reformatów, Przemyśl 1998, s. 112;

Ryszard GŁOWACKI, Zapiski z okresu stanu wojennego w Przemyślu w latach 1981-1983, Przemyśl 2011, s. 240;

Przywilej lokacyjny prywatnego miasta  Wielkie Oczy z 1671 roku, Krzysztof Dawid MAJUS, Przemyśl 2014, s. 44;

Krzysztof Dawid MAJUS, Przemyśl 2015, s. 96; Łukawiec zarys 550 lat dziejów 1465 - 2015,

Bogumiła KOWAL, Krzysztof Dawid MAJUS, Łukawiec dzieje galicyjskiej wsi, Przemyśl 2016, s.183

"Studia Przemyskie"- t. 1, red. August S. FENCZAK, Przemyśl 1993, s. 217;

"Studia Przemyskie"- t. 2, red. August S. FENCZAK, Przemyśl 2004, s. 276;

Ks. Tadeusz ŚLIWA,  Kolegium Prałatów i Kanoników Rzymskokatolickiej Kapituły Przemyskiej w latach 1500–1525,  Przemyśl 2016, s. 151;

 

Bp Innocenty WINNICKI, Ustawy rządu duchownego i inne pisma biskupa Innocentego Winnickiego wydawca: Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu, Przemyśl 1998, s. 108;

Helena z Seifertów JABŁOŃSKA,  Dziennik z oblężonego Przemyśla (1914-1915)

Przemyśl 2017, s. 633;